จัดอบรมหลักสูตรดำน้ำให้กับพลทหารที่ครบกำหนดปลดประจำการ

  พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้ฝึกสอนดำน้ำ รุ่นที่ 3

  จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ ปี 2566 เพื่อเลือกตั้งนายกฯ และสรุปการดำเนินงานของสมาคมฯ 

  จัดอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนการดำน้ำ ของสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ( DAT ) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566 

  จัดอบรมหลักสูตรกู้ภัยทางน้ำ ประจำปี 2566 (ปีที่ 6) ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยโครงการสิงห์อาษา

นายกสมาคม ฯ และคณะ เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อยื่นมาตรฐานการดำน้ำ

รับตรวจจากกรมการปกครอง จังหวัดชลบุรี

ประชุมวิสามัญเพื่อลงมติรับร่างแก้ไขข้อบังคับ สมาคมฯ

จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562