นายกสมาคม ฯ และคณะ เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อยื่นมาตรฐานการดำน้ำ

รับตรวจจากกรมการปกครอง จังหวัดชลบุรี

ประชุมวิสามัญเพื่อลงมติรับร่างแก้ไขข้อบังคับ สมาคมฯ

จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562