ให้การต้อนรับ ผอ.ฝ่ายวิเคราะห์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สสว. พร้อมคณะฯ ในโอกาสขอสัมภาษณ์ เรื่องโลกร้อนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 


ให้การต้อนรับ ผอ.ฝ่ายวิเคราะห์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สสว. พร้อมคณะฯ  ในโอกาสขอสัมภาษณ์ เรื่องโลกร้อนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ

                    พล.ร.ต.อนันท์ สุราวรรณ์ เลขานุการสมาคมดำน้ำแห่งประเทศ  ให้การต้อนรับ น.ส.เรขา ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) พร้อมคณะฯ  ในโอกาสขอสัมภาษณ์ โดยมีหัวข้อ เรื่องโลกร้อน/คลื่นความร้อนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานฯ ห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ ปัจจัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ  สถานการณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำน้ำในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ  โดยมี น.อ.ณรงค์  นุสุวรรณ ประธานคณะทำงานฝ่ายธุรกิจต่อเนื่อง ธุรกิจการท่องเที่ยวทางน้ำที่มีกิจกรรมด้านการดำน้ำ การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ และกิจการที่สนับสนุนการดำน้ำ และ น.อ.สุรพงษ์  เบ็ญจมาตร ประธานคณะทำงานคณะทำงานฝ่ายวิชาการ มาตรฐานการดำน้ำ ความร่วมมือ และฝึกอบรม ร่วมหารือและตอบข้อซักถาม  ณ ห้องรับรอง บก.นสร.กร.  อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี  เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.67