จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

                    สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562  ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันฝึกสอนดำน้ำต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยวในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการดำน้ำ ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562