รับตรวจจากกรมการปกครอง จังหวัดชลบุรี

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

รับตรวจจากกรมการปกครอง จังหวัดชลบุรี

                    สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ให้การรับตรวจจากกรมการปกครอง จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคม และ จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สำนักงานสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564