พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้ฝึกสอนดำน้ำ รุ่นที่ 3

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 


 

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้ฝึกสอนดำน้ำ รุ่นที่ 3

                    พลเรือตรี อนันท์ สุราวรรณ์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และเลขาธิการ สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้ฝึกสอนดำน้ำ สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567  ซึ่งหลักสูตรครูผู้ฝึกสอนดำน้ำ สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งหลักสูตรหนึ่งของสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย นับว่าเป็นพื้นฐานการพัฒนาในด้านองค์บุคคล ส่งเสริมและสนับสนุนการดำน้ำเพื่อความมั่นคงทางทะเล และการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าถึงการดำน้ำที่ทันสมัยได้อย่างถูกวิธี และปลอดภัย  รวมถึงผลักดันให้เกิดการดำน้ำแบบอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณครู พลัง ยิ้มพานิชย์ อุปนายก และ Course Director ของสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย เป็นผู้ควบคุมและอำนวยการฝึกอบรมอย่างใกล้ชิดตลอดหลักสูตร ซึ่งมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้ฝึกสอนดำน้ำ สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย จำนวน 18 นาย  ณ อาคารประวัติศาสตร์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี ใน วันอาทิตย์ที่ 18  กุมภาพันธ์ 2567