จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ ปี 2566 เพื่อเลือกตั้งนายกฯ และสรุปการดำเนินงานของสมาคมฯ

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 


 

จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ ปี 2566 เพื่อเลือกตั้งนายกฯ และสรุปการดำเนินงานของสมาคมฯ 

                    สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ ปี 2566 เพื่อสรุปการดำเนินงานของสมาคมฯ  พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย วาระปี 2567 – 2568 ตามข้อบังคับสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ฉบับ ปี พ.ศ.2564 เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566  ณ  ห้องประชุมใหญ่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  โดยมีคณะกรรมการผู้มีสิทธิมาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 24 ท่าน จากคณะกรรมการผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 29 ท่าน ซึงในที่ประชุมมีมติ 24 เสียง  ได้ลงคะแนนเสียงเลือก  พลเรือเอก อาภากร อยู่คงแก้ว ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย วาระ ปี 2567 – 2568 เป็นท่านต่อไป