ร่วมกิจกรรม ดำน้ำเก็บขยะใต้น้ำ ในงาน "UPCICLING THE OCEANS THAILAND."

1
    

                 ชมรมอนุรักษ์ทะเลไทย ชมรมสมาชิกสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย นำโดย นาวาอากาศเอก สกนธ์ ใจมั่นคง กรรมการกลาง สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม ดำน้ำเก็บขยะใต้น้ำ ในงาน "UPCICLING THE OCEANS THAILAND." ณ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง โดยมี ชมรมสมาชิก และนักดำน้ำจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 นาย ในวันที่ 1 กันยายน 2560

2          3

 

4          5

 

6         7

 

8          9

 

10          11

 

12          13

Last Updated (Monday, 04 September 2017 14:46)

 
Join us on Facebook
Follow Us