จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ งานรักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 17

1    

                 สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ,อบต.แสมสาร ,พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงาน ร่วมจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในงานรักษ์ทะเลแสมสารครั้งที่ 17 โดยมี นาวาเอก ณรงค์ นุสุวรรณ กรรมการฝ่ายกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ขึ้นรับมอบประกาศเกียรติคุณ จาก พลเรือโทภาณู บุญยวิโรจ  ประธานการจัดงาน โดยในงานมีกิจกรรมดำน้ำปลูกปะการัง  กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ  กิจกรรมวางทุ่นแนวเขต และกิจกรรมเก็บขยะชายหาด  ซึ่งในงานนี้สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ได้จัดนักดำน้ำจิตอาสาจากชมรมสมาชิก และกลุ่มจิตอาสาต่าง ๆ เข้าร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 60 ท่าน ณ  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560

02          03

 

04          05

 

06         07

 

08          09

 

10          11

 

12          13

 

14          15

 

 16          17

 

18          19

 

 20          21

 

 22          23

 

  24          25

 

           26          27        

Last Updated (Friday, 11 August 2017 02:59)

 
Join us on Facebook
Follow Us