ร่วมงาน "ส่งเต่าทะเลกลับบ้าน สานใจทำความสะอาด ชายหาดถึงทะเล เพื่อแม่ของแผ่นดิน ๒๕๕๘"

1    

                    

                  เมื่อ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘   สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และจัดนักดำน้ำจำนวน ๕๐ นาย เข้าร่วมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล ในงาน "ส่งเต่าทะเลกลับบ้าน สานใจทำความสะอาด ชายหาดถึงทะเล เพื่อแม่ของแผ่นดิน ๒๕๕๘" ณ ลานหินขาว หาดแม่รำพึง จ.ระยอง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง บรรยายเรื่อง "เกาะมันใน เกาะแห่งการอนุรักษ์เต่าทะเล แม่ของแผ่นดิน" ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ ๑ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธี เปิดกรวยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นจึงได้เชิญผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยพลเรือโทนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ, ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, ประธานชมรมรักษ์เกาะมันใน และ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเพ ทำพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ จากนั้นเป็นการส่งมอบท่อระบายน้ำเพื่อเป็นปะการังเทียมใน "โครงการท่อระบายน้ำ กทม. สานต่อปะการังเทียม เพื่อแม่ของแผ่นดิน ๒๕๕๘" โดย หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการส่งมอบท่อระบายน้ำ ๑๑๐ ท่อในครั้งนี้ ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีปล่อยเต่าทะเลกลับคืนสู่ธรรมชาติจำนวน ๕๐ ตัว, ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรวมสองล้านตัว, ปลูกปะการังจำนวน ๒๐๐ กิ่ง, ดำน้ำเก็บขยะ โดยนักดำน้ำอาสาสมัครจำนวน ๕๐ ท่าน และเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง ความยาว ๑๒ กิโลเมตร โดยนักเรียนจาก ๕ โรงเรียนและนักโทษจากทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จำนวน ๒๐ นาย

 

02          03

 

04          05

 

06         07

 

08          09

 

10          11

 

12          13

 

14          15

 

16          17

 

18          19

 

20          21        

Last Updated (Thursday, 13 August 2015 03:09)

 
Join us on Facebook
Follow Us