เข้าร่วจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน TDEX 2015

1
    

                    ในระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2558 สาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติ ให้เข้าร่วจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน TDEX 2015 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย จากชมรมดำน้ำมหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายหัวข้อเรื่องสัตว์ทะเลที่เป็นพิษ และอันตราย ให้ความรู้กับนักดำน้ำที่เข้าชมงาน ร่วมรับฟัง และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นาวาเอก นายแพทย์ คมสันต์ วุฒิประเสริฐ กรรมการฝ่ายเวชศาสตร์ใต้น้ำ สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย จากชมรมเวชศาสตร์ใต้น้ำบรรยายหัวข้อเรื่องการดำน้ำอย่างปลอดภัย ให้กับนักดำน้ำที่เข้าชมงาน TDEX 2015 รับฟัง

 

2          3

 

4          5

 

6         7

 

8          9

 

10          11

Last Updated (Tuesday, 19 May 2015 08:31)

 
Join us on Facebook
Follow Us