ร่วมการประชุม "Diving and hyperbaric medicine conference 2014"

111
           
           สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ  ในการประชุมประจำปี "Diving and hyperbaric medicine conference 2014" ของกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน กรมแพทย์ทหารเรือ  ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 โดยในงานมีการบรรยายเกี่ยวกับเวชศาสตร์ใต้น้ำหลากหลายหัวข้อที่เป็นประโยชน์กับนักดำน้ำอย่างมาก    

1          2

 

3          4

 

5          6

 

7          8

 

9          10

Last Updated (Tuesday, 19 August 2014 06:26)

 
Join us on Facebook
Follow Us