เข้าร่วมจัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 12 “

111
           
           สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าร่วมจัดกิจกรรม “รักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 12 “ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งเป็นการถวายความจงรักภักดีของ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้กว่า 800 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง โดยในวันดังกล่าว จัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมปล่อยปลาการ์ตูน  กิจกรรมวางบ้านปลา  กิจกรรมขยายพันธุ์ปะการังแบบไม่อาศัยเพศ  กิจกรรมวางทุ่นหมายเนวเขตการอนุรักษ์ปะการัง เขาหมาจอ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557        

1          2

 

3          4

 

5          6

 

7          8

 

9          10

 

11          12

 

13          14

 

15          16

 

17          18

 

19          20

Last Updated (Tuesday, 19 August 2014 04:23)

 
Join us on Facebook
Follow Us