รับมอบ แอลซีดีทีวี จาก เรือเอก ณรงค์ ไชยารักษ์

1                      เรือเอก ณรงค์ ไชยารักษ์ บริษัท ปตท.สผ. จํากัด มอบแอลซีดีทีวี 40 นิ้ว ให้กับสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในสมาคม โดยมี นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เมื่อวันที 15 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี          

Last Updated (Wednesday, 16 July 2014 07:32)

 
Join us on Facebook
Follow Us