Get Adobe Flash player

วิธีป้องกันปัญหาจากการดำน้ำ

       วิธีป้องกันปัญหาจากการดำน้ำ

                 เวลาไปดำน้ำ ปัญหาหลายอย่างอาจเกิดขึ้นได้ เช่นการเกิดโรคอันเนื่องจากแรงกดดัน (Decompression Illness) อากาศหมด อากาศน้อย เหนื่อยเกินไป ฯลฯ.

หลักง่ายๆ ต่อไปนี้อาจจะช่วยป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างครับ

            1. รักษาสภาพ และสมรรถภาพทางกายให้ดีอยู่เสมอ การไปออกกำลังกายทั้งแบบแอโรบิค และแอนแอโรบิคนั้น มีประโยชน์สำหรับการดำน้ำเป็นอย่างมากเพราะกิจกรรมดำน้ำนั้น บางครั้ง บางสถานการณ์ ก็เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังกายหนักถึงหนักมากก็มีครับ การที่ร่างกายฟิตจะทำให้ใช้อากาศน้อยลง และมีโอกาสเสี่ยงจากโรคอันเกิดจากแรงกดดันได้น้อยลงด้วยครับ

             2. พักผ่อนให้เพียงพอ อย่าให้ร่างกายขาดน้ำ ก่อนที่จะไปดำน้ำ ทั้งสองอย่างนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการที่ทำให้เราเกิดโรคเบนด์ ได้ครับ นักดำน้ำมักเผชิญปัญหานี้บ่อยๆ เสียด้วย เช่นการเดินทางไปดำน้ำอาจทำให้นอนไม่พอ หรือการไปดำน้ำทำให้เราเกิดภาวะร่างกายขาดน้ำได้ง่ายๆ ภาวะขาดน้ำอาจเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ และน้ำอัดลมอีกด้วย สตรีที่มีรอบเดือนก็อาจเกิดภาวะขาดน้ำได้ง่าย คนที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ก็จึงควรที่จะดื่มน้ำเยอะๆ เป็นระยะ ก่อนจะลงดำน้ำนะครับ

              3. ใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลสม่ำเสมอ และสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากอุบัติเหตุจากการดำน้ำสามารถเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย หรือใช้การได้ไม่ดีเยอะเหมือนกันครับ

              4. ใช้ชุดป้องกันการสูญเสียความร้อนให้เพียงพอ หากเราหนาวเกินไปเวลาดำน้ำ ก็ทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการหมดสติใต้น้ำได้ และเสี่ยงต่อการเป็นเบนด์ด้วยครับ

              5. รักษาทักษะการดำน้ำให้สม่ำเสมอ นักดำน้ำที่ขาดหายจากการดำน้ำเป็นเวลานาน อาจจะลืมหรือไม่สามารถทำทักษะที่สำคัญและจำเป็นได้ ควรหมั่นไปดำน้ำ   หรือหากไม่ได้ดำน้ำนานๆ ควรไปฝึกฝนในสระ หรือให้ Divemaster พาทำการ Check Dive ก่อนดำน้ำเที่ยวจริงเสียก่อนนะครับ

              6. ดำน้ำภายใต้ขีดจำกัดของตารางดำน้ำหรือคอมพิวเตอร์สำหรับการดำน้ำ อยู่ภายใต้ขีดจำกัดหมายถึงไม่ดำจนถึงขีดจำกัดสูงสุดด้วยก็ดีนะครับ ดำน้ำให้ติดดีคอมบ่อยๆ ไม่ใช่ความเท่แน่นอนครับ

              7. ขึ้นสู่ผิวน้ำให้ช้า สำหรับทุกไดว์

              8. ทำ Safety Stop ท้ายการดำน้ำทุกครั้ง (ยกเว้นไดว์ที่ดำตื้นกว่า 5 เมตรนะครับ)

              9. อย่าดำน้ำหากรู้สึกว่าร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อม อย่าปล่อยให้ตัวเราถูกกดดันด้วยสถานการณ์รอบข้าง เช่นเพื่อนๆ ยุ เสียดายเงิน ฯลฯ. หากเราไม่พร้อม หรือรู้สึกไม่พร้อม ไม่ดำดีกว่าครับ ได้ไม่คุ้มเสียครับ

            10. หากเกิดอาการป่วยจากการดำน้ำ ให้ปฏิบัติการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และไปพบแพทย์โดยด่วน อย่าประมาทว่าเกิดอาการเพียงนิดหน่อยเท่านั้น เนื่องจากอาการของโรคของการดำน้ำนั้นอาจจะแย่ลงได้อย่างรวดเร็วมากครับ นักดำน้ำจำนวนมากก็ไม่ค่อยจะยอมรับ หรือไม่ยอมรับการรักษา ไม่อยากเชื่อว่าตัวเองป่วยจากการดำน้ำด้วยซ้ำไป เพราะคนเข้าใจกัน (ผิดๆ) ว่ามีแต่นักดำน้ำที่แย่ ไม่มีวินัยเท่านั้น ที่ป่วยหรือเป็นเบนด์ เพราะการดำน้ำครับ

Last Updated (Thursday, 09 May 2013 13:49)

 
Join us on Facebook
Follow Us