Get Adobe Flash player

กิจกรรมชมรมสมาชิก

ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ รักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 18
                                      สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม รักษ์ทะเลแสมสาร
Read More 1540 จำนวนผู้เข้าชม
จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์
                                      สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก จุมพล
Read More 1155 จำนวนผู้เข้าชม
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
                      สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย โดย นาย พลัง ยิ้มพานิชย์ อุปนายกสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย
Read More 1523 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมกิจกรรม ดำน้ำเก็บขยะใต้น้ำ ในงาน
                      ชมรมอนุรักษ์ทะเลไทย ชมรมสมาชิกสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย นำโดย นาวาอากาศเอก สกนธ์ ใจมั่นคง กรรมการกลาง
Read More 2277 จำนวนผู้เข้าชม
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  งานรักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 17
                      สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ,อบต.แสมสาร
Read More 2165 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่ออ่าวของพ่อ เก็บขยะใต้น้ำ
                                                     สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม “จากคงคาสู่มหานที
Read More 2796 จำนวนผู้เข้าชม

ร่วมงานกิจกรรมรักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 16

1
    

                       สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงานกิจกรรมรักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 16 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา มหาราชินี โดยได้จัดนักดำน้ำเข้าร่วมทำกิจกรรม  ปลูกปะการัง และวางทุ่น  จำนวน 60 นาย โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือโท ธานี  ผุดผาด รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  และ พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ  เข้าเยี่ยมชมส่วนจัดแสดงนิทรรศการของสมาคมฯ  โดยมี นาวาเอก ณรงค์ นุสุวรรณ กรรมการฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ  ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที  10 สิงหาคม 2559

 

2          3

 

4          5

 

6         7

 

8          9

 

10          11

 

12          13

 

14          15          

Last Updated (Tuesday, 16 August 2016 07:53)

 
Join us on Facebook
Follow Us