Get Adobe Flash player

กิจกรรมชมรมสมาชิก

ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ รักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 18
                                      สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม รักษ์ทะเลแสมสาร
Read More 1540 จำนวนผู้เข้าชม
จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์
                                      สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก จุมพล
Read More 1154 จำนวนผู้เข้าชม
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
                      สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย โดย นาย พลัง ยิ้มพานิชย์ อุปนายกสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย
Read More 1523 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมกิจกรรม ดำน้ำเก็บขยะใต้น้ำ ในงาน
                      ชมรมอนุรักษ์ทะเลไทย ชมรมสมาชิกสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย นำโดย นาวาอากาศเอก สกนธ์ ใจมั่นคง กรรมการกลาง
Read More 2276 จำนวนผู้เข้าชม
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  งานรักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 17
                      สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ,อบต.แสมสาร
Read More 2163 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่ออ่าวของพ่อ เก็บขยะใต้น้ำ
                                                     สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม “จากคงคาสู่มหานที
Read More 2796 จำนวนผู้เข้าชม

ร่วมกิจกรรม " ปะการัง ยั่งยืน คืนชีวิต "

1
    

                       สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย นำโดย พลเรือเอก ชาญชัย  เจริญสุวรรณ นายกสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม " ปะการัง ยั่งยืน คืนชีวิต " ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติย์  และกลุ่มผู้นำทางความคิด ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ ดร.โอภาส ปัญญา ประธานกรรมการ กรีนพีชเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรณพ วิยกาญจน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมทำกิจกรรมดำน้ำชมปะการังเทียม ที่สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติย์ ได้ให้การสนับสนุน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด จันทบุรี ในวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2558 

 

3          4

 

5          6

 

7         8

 

9          10

 

11          12

 

13          2          

Last Updated (Thursday, 03 December 2015 08:30)

 
Join us on Facebook
Follow Us