Get Adobe Flash player

กิจกรรมชมรมสมาชิก

ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ รักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 18
                                      สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม รักษ์ทะเลแสมสาร
Read More 2258 จำนวนผู้เข้าชม
จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์
                                      สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก จุมพล
Read More 1653 จำนวนผู้เข้าชม
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
                      สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย โดย นาย พลัง ยิ้มพานิชย์ อุปนายกสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย
Read More 2074 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมกิจกรรม ดำน้ำเก็บขยะใต้น้ำ ในงาน
                      ชมรมอนุรักษ์ทะเลไทย ชมรมสมาชิกสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย นำโดย นาวาอากาศเอก สกนธ์ ใจมั่นคง กรรมการกลาง
Read More 2881 จำนวนผู้เข้าชม
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  งานรักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 17
                      สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ,อบต.แสมสาร
Read More 2759 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่ออ่าวของพ่อ เก็บขยะใต้น้ำ
                                                     สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม “จากคงคาสู่มหานที
Read More 3318 จำนวนผู้เข้าชม

เข้าร่วจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน TDEX 2015

1
    

                    ในระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2558 สาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติ ให้เข้าร่วจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน TDEX 2015 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ดร.สุเมตต์ ปุจฉาการ เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย จากชมรมดำน้ำมหาวิทยาลัยบูรพา บรรยายหัวข้อเรื่องสัตว์ทะเลที่เป็นพิษ และอันตราย ให้ความรู้กับนักดำน้ำที่เข้าชมงาน ร่วมรับฟัง และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นาวาเอก นายแพทย์ คมสันต์ วุฒิประเสริฐ กรรมการฝ่ายเวชศาสตร์ใต้น้ำ สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย จากชมรมเวชศาสตร์ใต้น้ำบรรยายหัวข้อเรื่องการดำน้ำอย่างปลอดภัย ให้กับนักดำน้ำที่เข้าชมงาน TDEX 2015 รับฟัง

 

2          3

 

4          5

 

6         7

 

8          9

 

10          11

Last Updated (Tuesday, 19 May 2015 08:31)

 
Join us on Facebook
Follow Us