Get Adobe Flash player

กิจกรรมชมรมสมาชิก

ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ รักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 18
                                      สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม รักษ์ทะเลแสมสาร
Read More 2258 จำนวนผู้เข้าชม
จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์
                                      สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ พลเรือเอก จุมพล
Read More 1653 จำนวนผู้เข้าชม
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
                      สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย โดย นาย พลัง ยิ้มพานิชย์ อุปนายกสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย
Read More 2074 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมกิจกรรม ดำน้ำเก็บขยะใต้น้ำ ในงาน
                      ชมรมอนุรักษ์ทะเลไทย ชมรมสมาชิกสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย นำโดย นาวาอากาศเอก สกนธ์ ใจมั่นคง กรรมการกลาง
Read More 2882 จำนวนผู้เข้าชม
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  งานรักษ์ทะเลแสมสาร ครั้งที่ 17
                      สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ,อบต.แสมสาร
Read More 2759 จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่ออ่าวของพ่อ เก็บขยะใต้น้ำ
                                                     สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรม “จากคงคาสู่มหานที
Read More 3318 จำนวนผู้เข้าชม

เข้าร่วม จัดกิจกรรมรักษ์ทะเลแสมสารครั้งที่ 13 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง

1
           
           สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย นำโดย นาวาอากาศเอก สกนธ์ ใจมั่นคงกรรมการกลางสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย เข้าร่วม จัดกิจกรรมรักษ์ทะเลแสมสารครั้งที่ 13 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่ง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจัดขึ้น โดยมี พล พล.ร.ต.ยุจ พิจิตรชุมพล ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กอง เรือยุทธการ เป็นประธานจัดกิจกรรม ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆ รวม 9 กิจกรรม ได้แก่ การขยายพันธุ์ปะการังแบบอาศัยเพศ บริเวณหาดเทียน เกาะแสมสาร จำนวน 80 ฐาน การเก็บขยะบริเวณตำบลแสมสาร การเก็บขยะใต้น้ำ บริเวณวิหารหลวงพ่อดำ การขยายพันธุ์ปะการังแบบไม่อาศัยเพศ โดยใช้ท่อพีวีซี จำนวน 88 กิ่ง การวางทุ่นหมายแนวเขตการอนุรักษ์ปะการังเขาหมาจอ การปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 100 ตัว การปลูกต้นโกโก้ และพันธุ์ไม่ต่างๆ ในแปลงสาธิตศูนย์การเรียนรู้ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ จำนวน 100 ต้น การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และการปล่อยหอยมือเสือ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและตระหนักในคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจที่จะรักษา และคืนสมดุลสู่สภาพแวดล้อมทางทะเลของทะเลแสมสาร อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ข้าราชการ และประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับประเทศชาติสืบไป  

2          3

 

4          5

 

6          7

 

8          9

 

10          11

 

12          13

Last Updated (Wednesday, 03 December 2014 03:48)

 
Join us on Facebook
Follow Us